You have not saved your changes!

Mercedes-Benz-Clubs.com

Mercedes-Benz Eesti klubi on üks 75 ametlikust Mercedes-Benz klubist üle maailma.
Maailma MB klubide koduleheküljed

 

 

 

Mercedes-Benz Klubi meened

Mercedes-Benz Klubikaardiga saab allahindlust enam, kui 400 artiklilt.

MB Klubikaart

Viimased uudised Mercedes-Benz klubikaardi kohta.

Trahvimäärad

1. Mootorsõiduki või trammi juhtimine juhtimisõiguseta isiku poolt
1) Mootorsõiduki või trammi juhtimise eest vastava kategooria mootorsõiduki või trammi juhtimise õiguseta isiku poolt
- karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut või arestiga


2) Sama teo eest isiku poolt, kellel mootorsõiduki või trammi juhtimise õigus on peatatud või kehtetuks tunnistatud või kellelt on mootorsõiduki või trammi juhtimise õigus ära võetud
- karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut või arestiga
2. Mootorsõiduki või trammi juhtimise õiguseta isiku mootorsõidukit või trammi juhtima lubamine
Omaniku, valdaja või tehnoseisundi või käitamise eest vastutava isiku poolt vastava kategooria mootorsõiduki või trammi juhtimise õiguseta isiku mootorsõidukit või trammi juhtima lubamise eest
- karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut


3. Registreerimata või ümberregistreerimata mootorsõiduki juhtimine
Kehtestatud korras registreerimata või ümberregistreerimata mootorsõiduki juhtimise eest
- karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut
4. Registreerimata või ümberregistreerimata mootorsõidukit juhtima lubamine


Kehtestatud korras registreerimata või ümberregistreerimata mootorsõidukit juhtima lubamise eest sõiduki omaniku, valdaja või tehnoseisundi või käitamise eest vastutava isiku poolt
- karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut
5. Riikliku registreerimismärgita või mootorsõidukile mittekuuluva riikliku registreerimismärgiga sõiduki juhtimine
Riikliku registreerimismärgita mootorsõiduki või mootorsõidukile mittekuuluva riikliku registreerimismärgiga sõiduki juhtimise eest
- karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut


6. Mitteloetava riikliku registreerimismärgiga mootorsõiduki juhtimine
Nõutavalt kauguselt mitteloetava riikliku registreerimismärgiga mootorsõiduki juhtimise eest
- karistatakse rahatrahviga kuni 10 trahviühikut


7. Tehnoülevaatust mitteläbinud mootorsõiduki juhtimine
Tehnoülevaatust mitteläbinud mootorsõiduki juhtimise eest
- karistatakse rahatrahviga kuni 30 trahviühikut


8. Tehnoülevaatust mitteläbinud mootorsõidukit juhtima lubamine
Tehnoülevaatust mitteläbinud mootorsõidukit juhtima lubamise eest sõiduki omaniku, valdaja, tehnoseisundi või käitamise eest vastutava isiku poolt
- karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut


9. Tehnilise rikkega mootorsõiduki juhtimine
Mootorsõiduki, millel omal jõul ei ole lubatud sõita, juhtimise eest
- karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut


10. Tehnilise rikkega mootorsõidukit juhtima lubamine
Mootorsõidukit, millel omal jõul ei ole lubatud sõita, juhtima lubamise eest sõiduki omaniku, valdaja või tehnoseisundi või käitamise eest vastutava isiku poolt
- karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut


11. Sõidumeeriku või selle kasutamise nõuete rikkumine
1) Mootorsõidukit, millel puudub kohustuslik sõidumeerik või mille sõidumeerik on rikkis või nõuetekohaselt plommimata, juhtima lubamise eest sõiduki omaniku, valdaja või tehnoseisundi või käitamise eest vastutava isiku poolt
- karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut
2) Mootorsõiduki, millel puudub kohustuslik sõidumeerik või mille sõidumeerik on rikkis või nõuetekohaselt plommimata, juhtimise eest
- karistatakse rahatrahviga kuni 50 trahviühikut
3) Mootorsõidukil asuva sõidumeeriku ettenähtud juhtudel kasutamata jätmise või sõidumeeriku või selle plommi tahtliku rikkumise eest
- karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut


12. Omavoliliselt ümberehitatud mootorsõiduki juhtimine
Omavoliliselt ümberehitatud mootorsõiduki juhtimise eest
- karistatakse rahatrahviga kuni 50 trahviühikut


13. Keskkonnaohtliku mootorsõiduki juhtimine
Mootorsõiduki, mille heitmete saasteainesisaldus või tekitatav müra ületab normatiivi, juhtimise eest
- karistatakse rahatrahviga kuni 50 trahviühikut


14. Keskkonnaohtlikku mootorsõidukit juhtima lubamine
Keskkonnaohtlikku mootorsõidukit juhtima lubamise eest selle omaniku või valdaja või tehnoseisundi või käitamise eest vastutava isiku poolt
- karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut


15. Mootorsõiduki- või trammijuhi poolt ristmikule või reguleeritud ülekäigurajale sõitmine foori keelava tule ajal
Mootorsõiduki- või trammijuhi poolt ristmikule või jalakäijate ülekäigurajale sõitmise eest foori keelava tule ajal
- karistatakse rahatrahviga kuni 50 trahviühikut


16. Mootorsõiduki- või trammijuhi poolt reguleerimata ülekäigurajal jalakäijale tee mitteandmine
Mootorsõiduki- või trammijuhi poolt reguleerimata ülekäigurajal jalakäijale tee mitteandmise eest, samuti reguleerimata ülekäiguraja ees naaberreal peatunud sõidukist möödumise eest
- karistatakse rahatrahviga kuni 50 trahviühikut


17. Mootorsõiduki- või trammijuhi poolt varalise kahju või tervisekahjustuse tekitamine
Mootorsõiduki- või trammijuhi poolt liiklusnõuete rikkumise eest, kui sellega on tekitatud varaline kahju või inimesele ettevaatamatusest tervisekahjustus
- karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga


18. Joobeseisundis isiku mootorsõidukit juhtima lubamine või talle juhtimise üleandmine
Mootorsõiduki omaniku, valdaja või juhi poolt joobeseisundis isiku mootorsõidukit juhtima lubamise või talle juhtimise üleandmise eest
- karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut


19. Mootorsõiduki või trammi juhtimine joobeseisundis
Mootorsõiduki või trammi juhtimise eest joobeseisundis
- karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga


20. Isiku kõrvalehoidumine joobeseisundit tuvastavast läbivaatusest
Mootorsõiduki või trammi ilmsete joobetunnustega juhi kõrvalehoidumise eest joobeseisundit tuvastavast läbivaatusest
- karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga


21. Liiklusõnnetuses osalenud juhi poolt pärast liiklusõnnetust alkoholi tarvitamine
Alkoholi tarvitamise eest liiklusõnnetuses osalenud juhi poolt vahetult pärast liiklusõnnetust enne selle asjaolude väljaselgitamist sündmuskohal
- karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga


22. Mootorsõidukijuhi poolt lubatud sõidukiiruse ületamine
1) Mootorsõidukijuhi poolt lubatud suurima sõidukiiruse ületamise eest kuni 20 kilomeetrit tunnis
- karistatakse rahatrahviga kuni 10 trahviühikut
2) Mootorsõiduki juhi poolt lubatud suurima sõidukiiruse ületamise eest 21 kuni 40 kilomeetrit tunnis
- karistatakse rahatrahviga kuni 50 trahviühikut
3) Mootorsõiduki juhi poolt lubatud suurima sõidukiiruse ületamise eest üle 40 kilomeetri tunnis
- karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut või arestiga


23. Mootorsõiduki juhtimine, milles asub kiirusemõõteseadet avastada või selle tööd häirida võimaldav seade
Mootorsõiduki juhtimise eest, milles asub kiirusemõõteseadet avastada või selle tööd häirida võimaldav seade
- karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut


24. Möödasõidunõuete rikkumine
Mootorsõidukijuhi poolt möödasõidunõuete rikkumise eest
- karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut


25. Sõitmine vastassuunavööndis
Mootorsõiduki juhi poolt vastassuunavööndis sõitmise eest, välja arvatud juhul, kui see on liiklusnõuetes lubatud
- karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut


26. Raudteeülesõidukoha ületamise nõuete rikkumine
Mootorsõiduki juhi poolt raudteeülesõidukoha ületamise nõuete rikkumise eest
- karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut


27. Sõidueesõiguse kasutamise takistamine
Mootorsõiduki- või trammijuhi poolt sõidueesõiguse andmata jätmise eest eritalituse sõidukile liiklusnõuetes ettenähtud juhul
- karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut


28. Mootorsõiduki- või trammijuhile kehtestatud töö- ja puhkeaja nõuete rikkumine juhi poolt
Mootorsõiduki- või trammijuhile kehtestatud töö- ja puhkeaja nõuete rikkumise eest mootorsõiduki- või trammijuhi poolt
- karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut


29. Mootorsõiduki- või trammijuhile kehtestatud töö- ja puhkeaja nõuete rikkumine mootorsõiduki või trammi omaniku, valdaja või käitamise eest vastutava isiku poolt
Mootorsõiduki või trammi omaniku, valdaja või käitamise eest vastutava isiku poolt mootorsõiduki- või trammijuhile kehtestatud töö- ja puhkeaja nõuete rikkumise eest
- karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut


30. Sõiduki peatamise märguande eiramine
1) Sõidukijuhi poolt sõiduki kohustusliku peatamise märguande tahtliku eiramise eest
- karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut või arestiga


2) Sõiduki peatumise märguanne on kohustuslik, kui selle on andnud kehtestatud korras politseiametnik, abipolitseinik või muu isik, kes on selleks volitatud seaduse või seaduse alusel antud muu õigusaktiga.


31. Liiklusõnnetusest mitteteatamine
Liiklusõnnetuses osalenud sõiduki juhi poolt liiklusõnnetusest politseile teatamise nõuete rikkumise eest, kui teatamine oli kohustuslik
- karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut või arestiga


32. Liiklusõnnetuse sündmuskohalt põgenemine
Liiklusõnnetuse sündmuskohalt põgenemise või liiklusõnnetuses kannatada saanud abitus seisundis oleva inimese abita jätmise eest
- karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga


33. Mootorsõiduki- või trammijuhi poolt sõitjate- või veoseveo nõuete rikkumine
Mootorsõiduki- või trammijuhi poolt sõitjate- või veoseveo nõuete rikkumise eest
- karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut


34. Ohtlike ainete, esemete või jäätmete autoveonõuete rikkumine
Ohtlike ainete, esemete või jäätmete autoveonõuete rikkumise eest
- karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut


35. Mootorsõiduki- või trammijuhi poolt liiklusnõuete muu rikkumine
1) Mootorsõiduki- või trammijuhi poolt liiklusnõuete rikkumise eest, kui puudub käesolevates punkides 1–27 või 30–32 sätestatud väärteokoosseis
- karistatakse rahatrahviga kuni 50 trahviühikut
2) Sama teo eest, kui sellega on tekitatud liiklusoht
- karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut
3) Liiklusoht on olukord, mis sunnib teist liiklejat ohu vältimiseks järsult muutma liikumissuunda või -kiirust või peatuma.


36. Liiklusnõuete rikkumine jalakäija või muu liikleja poolt
1) Jalakäija, jalgratturi, loomveokijuhi, sõitja või mopeedijuhi poolt liiklusnõuete rikkumise eest
- karistatakse rahatrahviga kuni 10 trahviühikut
2) Sama teo eest:
1) kui see on toime pandud joobeseisundis;
2) kui sellega on tekitatud inimesele ettevaatamatusest tervisekahjustus või
3) kui sellega on tekitatud varaline kahju või liiklusoht
- karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut


37. Parkimine keelatud kohas
1) Sõiduki parkimise eest selleks keelatud kohas või liikluskorraldusvahendiga ettenähtud parkimiskorda või -viisi rikkudes
- karistatakse rahatrahviga kuni 10 trahviühikut
2) Sõiduki parkimise eest selleks keelatud kohas või liikluskorraldusvahendiga ettenähtud parkimiskorda või -viisi rikkudes nii, et see on ohtlik teistele liiklejatele või häirib oluliselt liiklust
- karistatakse rahatrahviga kuni 50 trahviühikut


38. Mootorsõidukimaksu tasumist või sellest vabastamist tõendava dokumendi mitteesitamine
Sõidukijuhi poolt mootorsõidukimaksu tasumist või sellest vabastamist tõendava dokumendi mitteesitamise eest kontrollimise õigust omavale isikule
- karistatakse rahatrahviga kuni 50 trahviühikut


39. Maastikusõiduki liiklemise nõuete rikkumine
Maastikusõiduki liiklemise nõuete rikkumise eest
- karistatakse rahatrahviga kuni 50 trahviühikut
 
 
 
info@clubmb.ee

  • ülesse
  • rindi
  • soovita
  • lemmikuks
  • RSS